Heateo Haridusfond ja Asendusõpetajate programm toetas 2022/2023 õppeaastal 1197 Ukrainast pärit õpilast eesti keele õppes

Olukorras, kus Ukrainast Eestisse jõudnud lapsed ei oska piisavalt eesti keelt, et osaleda üldhariduskoolide tavaõppes, vajavad nad tuge uue keele õppimisel. Keelekümblus on keeleõppeks tõhus ja tõendatud meetod, kuid puudus on seda valdavatest õpetajatest. Heateo Haridusfond eraldas MTÜ-le ASÕP 31 512 eurot, mille toel läbis 34 asendusõpetajat Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi loodud täiendõppeprogrammi “Õppimine ja õpetamine mitmekeelses ja –kultuurilises klassiruumis”.

Mais tehtud tagasiside küsitlusest lähtuvalt on kogu projekti jooksul tugi jõudnud 30-sse kooli ja abi on saanud 1197 Ukrainast pärit õpilast. Tuge pakkunud asendusõpetajad hindavad oma oskust muukeelseid lapsi õpetada väga heaks. Neli asendusõpetajat suundus projekti käigus Ukraina lastele tegevõpetajaks. Asendusõpetaja Silvi: “Kahel tunnil nädalas töötasin keelekümbluse asendusõpetajana Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja õpetasin kümnele Ukraina sõjapõgeniku lapsele eesti keelt läbi aktiivõppe meetodite. Näen, et tänu projektile võidavad kõik – õpetajad, õpilased, kool ja tegelikult kogu ühiskond.”

Heateo Haridusfond eraldas kokku 100 000 eurot neljale algatusele, mis aitavad Ukrainast Eestisse põgenenud koolilastel siin oma haridusteed jätkata ja Eesti hariduseluga kohaneda. Toetust said Mondo Ukraina Akadeemia, Asendusõpetajate koolitusprojekt, ALPA Kids keeleõppemängud, lisaks soetati õppetööks vajalikke sülearvuteid.

Perioodil 01.01-31.12.2023 koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga pakume täiendavalt  tasuta asendusõpetaja tuge COVID-19 kriisi leevenduseks

Meil on hea meel teatada, et Asendusõpetajate programm (ASÕP) ja Haridus- ja
Teadusministeeriumi koostöö jätkub ka 2023. aastal ning saame koolidele pakkuda täiendavalt tasuta asendusõpetaja tuge COVID-19 kriisi leevenduseks mahus 80 tundi kooli kohta.
Tasuta asendusõpetajate toe tellimine on kiire, lihtne ja mugav. Kasutage võimalust ja edastage sooviavaldus siin: https://www.asendusopetaja.ee/telli ning ASÕP leiab teile võimalusel sobiliku lahenduse.

Tasuta asendusõpetajat saame võimaldada järgmistel tingimustel:
● toetus on COVID-19 kriisi leevenduseks. See hõlmab õpetaja haigestumise, kooli enda
asendusõpetaja haigestumise või muu kriisist tuleneva kitsaskoha leevenduse katteks;
● toetuse maksimaalne maht on 80 tundi õppeaasta jooksul, mahu täitumisel tasub teenuse eest kool;
● ühe õpetaja/abiõpetaja asendustoetus on kuni 2 nädalat, asendusperioodi pikenedes tasub
teenuse* eest edaspidi kool.

*Ühe 45-minutilise asendatud tunni eest on tasu 30.48€. Sellest 24.38€ moodustab asendusõpetaja töötasu koos tööjõumaksudega ning 6.1€ on MTÜ ASÕP-i teenustasu, mis sisaldab raamatupidamist, asendusõpetajatega töölepingute sõlmimist, koolitust, värbamist, valikut ja vahendustööd.

Vastame meeleldi kõigile tekkinud küsimustele e-mailis info@asendusopetaja.ee või telefonidel +372 58548844 ja +372 5671 6525


Loodame, et saame teile toeks olla ning jääme tellimusi ootama!


Heade soovidega
Kadri Männisalu
Tegevjuht
MTÜ ASÕP