Korduma kippuvad küsimused

Asendusest loobumine

Kui näiteks haigestud või tuleb midagi muud erakorralist ette ja Sul ei ole võimalik asendusõpetajaks minna enda valitud ja kinnitatud päevadel, anna meile kindlasti koheselt teada. Saame informeerida kooli/lasteaeda ja otsida kiiresti uue asendusõpetaja, et tunnid siiski toimuksid.

Jah, saad ikka. Meie muidugi kurvastame, ent oleme mõistvad. Igasugustest muudatustest palun informeeri meid e-maili teel (info@asendusopetaja.ee).

Tegevused peale asendust

Kui Sinu asendustunnid läbi saavad, anna kooli/lastaeia õppejuhile või tegevõpetajale tagasiside, mis materjalid said tundide ajal läbitud, kuhu jäid pooleli ja kas laste seas oli puudujaid. Võid juhtida tähelepanu ka muudele teemadele. Pärast asendustundide läbiviimist küsime Sinu käest tagasisidet kogemuse kohta. Sama tagasiside küsime ka koolilt/lasteaialt. Jagame saadud tagasisidet nii Sinule kui ka koolile/lasteaiale, sest usume, et kõik osapooled soovivad teada kuidas läks, et vajadusel midagi tulevikus parandada või tunda rõõmu ja uhkust eduka asendusperioodi üle. Lisaks kontrollime üle asendatud tundide mahu nii Sinu kui ka õppeasutusega, et saaksid oma töö eest vastava tasu. Töötasu kanname Sulle üle asendustundidele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Tegevused enne asendust

Kui sa lood ASÕP-i infosüsteemi konto, nõustud Kasutajatingimustega, mille järel tehakse automaatpäring Karistusregistrisse ja EHIS-infosüsteemi. Kui päringud on andnud positiivse tulemuse, saad ära täita ka Kandideerimisavalduse. Hoiame sind neist sammudest ka jooksvalt kirja teel kursis. Pärast avalduse esitamist vaatab ASÕPi teenusehaldur saadetud andmed üle, vajadusel küsib lisaküsimusi ja kinnitab avalduse. Seejärel pääsed ligi meie infokanalitele ja koolitusmaterjalidele ning näed asendustundide tellimusi, millele saad sobivuse korral kandideerida. Kui oled kandideerinud ning saanud meie poolt valituks osutamise kinnituse, viime sind õppeasutusega otsekontakti, et saaksid täpsemalt arutada asendustundide sisu ja muid olulisi kooli või lasteaiaga seotud küsimusi. Meie soovime sulle edukat lendu asendusõpetajana ja oleme alati nõu-jõuga abiks, kui sul on mure või vajad oma küsimustele täpsustavaid vastuseid.

Kui oled juba kooliga/lasteaiaga otsekontaktis, saad õppeasutusest info, kuidas Sa materjalidele ligi pääsed. Enamikel juhtudel on kõik õpikud ja vajalikud töövihikud õpperuumis olemas ning saad neid kasutada. Kui Sa soovid ennast materjalidega kurssi viia enne asendustundide algust, saad kooliga/lasteaiaga kokku leppida, kuidas vajalikud materjalid kõige paremini kätte saada.

See sõltub olukorrast. Mitmed tegevõpetajad on ette valmistanud ülesanded ja ära märkinud teemad, mis on asendustundide ajal vaja läbida. Erakorralise asenduse puhul võib ette tulla olukord, kus saad teada teemad, kuid vastavad ülesanded tuleb endal luua loominguliselt (näiteks kui õpetaja on haigestunud ja tal ei ole olnud võimalust pikemalt ette planeerida). Viimases olukorras on suureks abiks kooli/lasteaia õppejuht, kes saab e-koolist vaadata juba läbitud teemad ning abiks olla ka läbimist vajavate teemade-ülesannete-materjalide ja lähenemiste suhtes.

Asenduse võimalused

Alates 2021 sügis teeme koostööd koolide ja lasteaedadega üle Eesti, nii et oled oodatud liituma!

Jah, enamasti küll. Kandideerimisavaldusse saad kirja panna need õppeained, milles oleksid valmis asendustunde läbi viima. Kui meie süsteemi lisatakse asendustunnid või tehakse sulle pakkumine, saad olemasoleva informatsiooni alusel ise otsustada, kas see periood, ajakava ja tundide maht on sulle sobilikud. Ideaalis on lastel ja õppeasutusel muidugi lihtsam, kui asenduse viib läbi üks inimene, ent vajadusel saame päevi ja kellaaegu ka teiste asendusõpetajatega kombineerida, et kogu vajalik asendusperiood saaks kaetud. Seega anna julgelt märku ka siis, kui pakutav asendus sobib sulle ainult osaliselt.

Asendusperioodi pikkus on üldiselt ette teada. See võib olla 2 koolitundi, 1 päev kuni mitu nädalat. Erijuhtudel võib asendusperiood lüheneda või pikeneda, olenevalt põhjustest, miks aineõpetaja puudu on. Näiteks, kui tegevõpetaja puudub haigestumise tõttu, võib ta kiire paranemise korral tööle naasta varem. Mõnikord on haigus tõsisem ja haiguslehe jätkumise tõttu asendusperiood pikeneb. Kui asendusperioodi pikkus muutub, informeerib Sind sellest esimesel võimalusel õppeasutus või ASÕP. Kui asendusperiood pikeneb, ent Sulle see ei sobi, siis otsime omalt poolt uue lahenduse.

Saad ikka, kui vastavad tunniplaanid ei kattu ja Sul endal on piisavalt aega.

Tööleping ja töötasu

Nõustudes ASÕP infosüsteemi Kasutajatingimustega sõlmitakse sinuga automaatselt tähtajatu käsundusleping. Lepingu alusel saad kooli või lasteaeda abiks minna siis, kui sulle sobib ning selle alusel tasume sulle läbiviidud asendustundide eest töötasu.

Asendusõpetaja tasu arvestuse aluseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär, mis on alates 01.01.2024 1820€/bruto. MTÜ ASÕP on arvestanud selle tunnitasuks ümber, tuginedes õppeasutuste andmetele, et keskmiselt on nädalas koolides 24 kontakttundi / lasteaedades 30 kontakttundi. Hetkel oleme leidnud antud kesktee, kuna koolide/lasteaedade lõikes õpetajate nädalane kontakttundide arv varieerub.

Meie, MTÜ ASÕP, arvestame ühe kalendrikuu jooksul kõik sinu tehtud asendustunnid kokku ja kanname järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks sinu pangakontole summaarse töötasu, millelt on tasutud ka kõik riiklikud maksud. Bruto töötasust arvestatakse maha tulumaks, töötuskindlustusmakse ja riiklik pensionikindlustusmakse vastavalt sellele, kas ja millise pensionisambaga sa liitunud oled. Kui sa ei soovi, et sinu tulumaksu arvestus toimub esimesest sendist saad piirmäära ASÕP infosüsteemis muuta. KOOLIS: ühe 45-minutilise asendustunni eest maksame töötasu 18,96 €/bruto. LASTEAIAS: ühe 60-minutilise asendustunni eest maksame töötasu 15.17 €/bruto. *Ida-Virumaal on asendusõpetaja tasu kõrgem: koolides on 1,5 kordne tasu ehk 28.44€/bruto 45-minutilise tunni eest ja lasteaias 1,3 kordne tasu ehk 19.72€/bruto 60-minutilise tunni eest. Kõrgemat töötasu on võimalik saada, kui asendad eesti keeles õpetavat tegevõpetajat või eesti keelele ülemineku tõttu koolitusel viibivat õpetajat. Eelduseks on, et sul on kõrgharidus ning eesti keel C1 tasemel (või oled omandanud kõrghariduse eesti keeles).

Jah, kehtib küll. Iga asendatud tunni eest tasume Sinu eest riikliku sotsiaalmaksu. Kindlustus tekib peale maksudeklaratsiooni esitamist (järgneva kalendrikuu 10. kuupäeval) ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtaja järgneval päeval ei ole uut sotsiaalmaksu nõuet esitatud. Lühidalt: kui käid asendustunde tegemas iga kuu, on Sinu ravikindlustus kehtiv igal käidud kuul. Kui näiteks septembrikuus asendad, siis tuleb paus ja asendad uuesti jaanuarikuus, on meilt Sinu jaoks tagatud haigekassa ravikindlustus ainult nende kahe töötatud kuu eest (vahepeal see katkeb). Seejuures on ravikindlustuse saamiseks oluline, et Sinu summaarne brutopalk ühes kuus oleks vähemalt 654 eurot, et tuleks kokku minimaalne sotsiaalmaksu kuumäär 215.82 eurot. See ei puuduta neid inimesi, kellel on riigi poolt tagatud ravikindlustus (alla 19-aastastel lastel, õpilastel, üliõpilastel, ajateenijatel, rasedatel, töötutel, lapsehoolduspuhkusel olijatel, ülalpeetavatel abikaasadel, pensionäridel, puudega inimeste hooldajatel, osalise või puuduva töövõimega inimestel, doktoranditoetuse saajatel, loometoetuse saajatel, usulise ühenduse registrisse kantud kloostri nunnadel ja munkadel ning haigekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu sõlminutel).

Jah, saad küll. Palun teavita meid kindlasti infosüsteemis, kui oled töötuna arvel. Kui oled leidnud endale sobilikud asendustunnid ja saanud meilt vastava kinnituse, teavita töötamisest ka oma TÖÖTUKASSA konsultanti. Seejärel on TÖÖTUKASSA teadlik, millisel perioodil sa tööd teed. Ole palun tähelepanelik, sest tegemist on tähtajalise tööga, mis lõpeb tellitud asendustundide viimasel päeval. Maksu- ja Tolliametis registreerime meie, MTÜ ASÕP, sinu töötamise vastavalt kokkulepitud kuupäevadele. Soovitame aga kindlasti enne oma konsultandiga nõu pidada. Täpsema info leiad TÖÖTUKASSA koduleheküljelt.

Jah, Ida-Virumaal, eesti keelest erineva emakeelega koolides ja lasteaedades on töötasu kõrgem, kui asendatakse eesti keeles õpetavat tegevõpetajat või eesti keelele ülemineku tõttu koolitusel viibivat õpetajat. Kõrgema töötasu eelduseks on, et asendusõpetajal on kõrgharidus ning eesti keel C1 tasemel (või oled omandanud kõrghariduse eesti keeles). Ida-Virumaal on asendusõpetaja tasu kõrgem: koolis 1,5 kordne tasu ehk 28,44€/bruto ja lasteaias 1,3 kordne tasu ehk 19,72€/bruto.

Vajalikud andmed

Asendusõpetajaks kandideerimine

Kandideerimisavalduses on näha täitmist vajavad väljad. Soovime ennekõike teada sinu haridustaset, töökogemust, motivatsiooni, piirkondlikke eelistusi ja milliseid õppeained oleksid valmis asendama. Lisaks küsime ka sinu isikuandmeid.

Ei, CV esitamine ei ole kohustuslik. Meie jaoks olulise info saad kirja panna kandideerimisavaldusse, milles on näha täitmiseks kohustuslikud väljad ja mõned väljad, mis on meile väärtuslikuks lisainfoks.

Eraldi motivatsioonikirja pole vaja, kuid oma motivatsioonist saad meile kirjutada kandideerimisavaldusse.

Sinu isikuandmeid on meil vaja selleks, et teha taustakontroll karistusregistris. Laste ja noortega töötamisel nõuab vastavat toimingut seadus – see on kõigi turvalisuse huvides. Kontonumbrit küsime, et saaksime sulle asendusõpetajana tehtud töö eest tasu maksta järgmise kuu 10. kuupäevaks.

Tegevused peale asendust

Pärast tundide läbiviimist: jagab asendusõpetaja kontaktisiku või tegevõpetajaga, kuhu tundides jõuti, kas on teemasid, mida ei jõutud käsitleda, kas õpilaste seas oli puudujaid ning muud üldist informatsiooni; kontrollime koos üle tellimuse mahu (tundide arvu), et kõikidel oleks sama informatsioon; küsime tagasiside nii koolilt/lasteaialt kui ka asendusõpetajalt, et saaksime kõikidele osapooltele seda edastada; iga kuu 5. kuupäevaks koostame ja saadame koondarve teie õppeasutuses eelmisel kuul toimunud asendustundide kohta.

Jah, tagasiside andmine asenduse jooksul ning peale asendustundide toimumist on väga oodatud. Selle alusel saame hinnata meie teenuse kvaliteeti ja asendusõpetajate kvalifikatsiooni. Tagasiside küsimiseks saadame teile elektroonilise ankeedi, mille täitmine võtab aega 2-5 minutit. Meie küsime tagasisidet ka asendusõpetajatelt nende kogemuse kohta. Kokkuvõtliku tagasiside jagame tavapäraselt 2 korda aastas. Kui soovite tagasisidet tihedamalt, andke meile palun teada.

Tegevused enne asendust

Tellimuse muutmine

Ikka võib tulla ette olukordi, kui on vaja tellimus tühistada. Kui me pole veel asendusõpetajat leidnud või tellimuse tühistamine toimub vähemalt kolm päeva enne asendusperioodi algust, siis sellega lisakulu ei kaasne. Juhul, kui teavitate ASÕP-it loobumisest vähem kui 3 tööpäeva enne asendustundide algust, või kui puudub mõjuv põhjus, on õppeasutus kohustatud maksma ASÕP-ile 50% teenustasust. Juhul, kui teavitate ASÕP-it loobumisest asenduse toimumise päeval, on õppeasutus kohustatud maksma ASÕP-ile 100% teenustasust.

Jah, loomulikult. Siinkohal on oluline, et vastav informatsioon jõuaks meieni võimalikult kiiresti. Uue informatsiooni palume edastada koheselt ka asendusõpetajale, et ka tema teaks muudatustest ja saaks sobivuse korral oma aega vastavalt planeerida.

Kui meie ega asendusõpetaja ei ole teadlikud, et asendustundide maht on muutunud, siis jätame endale õiguse esitada teenusearve vastavalt esialgsele tellimusele. Samuti võib jääda mõni tund asendamata, kui selle kohta pole laekunud eelinfot.

Asendusõpetaja valimine

Asendusõpetaja aitab välja valida MTÜ ASÕP vastavalt õppeainele, asukohale, perioodile ja erinõuetele (kui neid õppeasutusel on). Esimeses järjekorras võtame kontakti asendusõpetajatega, kes kooliga juba tuttavad on. Kui suuname õppetöö läbiviimiseks teie asutusse täiesti uue inimese, viime teid kindlasti eelnevalt kurssi asendusõpetaja taustaga, et oleksite informeeritud.

Me siiralt loodame, et selliseid juhtumeid ei teki. Ent juhul, kui asendusõpetajaga tekib õppetöö käigus probleem, palume informeerida meid koheselt. Püüame probleemi koos lahendada. Kui aga on vajalik asendusõpetaja väljavahetamine, võtame selle prioriteediks ja hakkame kiiresti uut sobivat asendusõpetajat otsima.

Kui olete meile esitanud tellimuse asendusõpetaja leidmiseks, lepime omavahel kokku kõige hilisema tähtaja, mis ajaks soovite teada saada, kas asendusõpetaja on leitud või mitte. Selle tähtaja seadmine on vajalik ka teile, et hädaolukorras jääks veel veidi mänguruumi erilahenduste jaoks.

Asenduse periood

Nii kauaks, kui on vajadus. Tundide asendamine võib olla nii lühi- kui ka pikaajaline. Meie asendusõpetajad on asendanud tegevõpetajat ka 2-3 kuulise perioodi jooksul. Seejuures on nad koostanud ja hinnanud ka kontrolltöid. Lisaks on meie kaudu üle 40 inimese suundunud koolidesse osa- ja täiskoormusega õpetajateks. Selle üle on meil ainult hea meel. :)

ASÕP-i poole on võimalik pöörduda ka tegevõpetaja leidmiseks. Kui ASÕP leiab sobiva tegevõpetaja, siis sõlmib kool/lasteaed leitud õpetajaga töölepingu ja tasub ASÕP-ile ühekordse värbamistasu suuruses 400 eurot.

Juhul, kui kool/lasteaed sõlmib pärast asendustundide toimumist ASÕP-i poolt leitud asendusõpetajaga töölepingu tegevõpetajana tööle asumiseks, tasub kool/lasteaed ASÕP-ile värbamistasu suuruses 400 eurot. Värbamistasu maksmise kohustus rakendub üksnes juhul, kui tööleping sõlmitakse asendusõpetaja ja kooli/lasteaia vahel 365 päeva jooksul alates asendusõpetaja viimasest asenduse päevast antud koolis/lasteaias.

Lepingu sõlmimine ja töötasu

Meie teenuse tellimiseks sõlmime koostöölepingu MTÜ ASÕP-i ja kooli/lasteaia vahel. Koostööleping ei kohusta tellima, ent loob võimaluse asendusõpetaja tellimiseks vastavalt vajadusele. Koostööleping märgib ära mõlema lepingu poole õigused, võimalused ja kohustused. Lepingu alusel saame esitada arve tellitud töötundide ja teenustasu eest, millega maksame asendusõpetajale palga ning tööjõumaksud. Seega ei pea te muretsema raamatupidamisliku lisakoormuse pärast. Ühtlasi annab koostööleping võimaluse palgata sobilik asendusõpetaja endale täieõiguslikuks koolipere liikmeks, muretsemata lisakulude pärast turundusele või tööjõu otsingutele. Lisaks sõlmime meie käsunduslepingu asendusõpetajaga, kes tuleb teie õppeasutusse asendustunde läbi viima.

KOOLIS: Ühe 45-minutilise asendatud tunni eest on tasu 31.71€. Sellest 25.37€ moodustab asendusõpetaja töötasu koos tööjõumaksudega ning 6.34€ on MTÜ ASÕP-i teenustasu, mis sisaldab raamatupidamist, asendusõpetajatega töölepingute sõlmimist, koolitust, värbamist, valikut ja vahendustööd. LASTEAIAS: Ühe 60-minutilise asendatud tunni eest on tasu 25.37€. Sellest 20.30€ moodustab asendusõpetaja töötasu koos tööjõumaksudega ning 5.07€ on MTÜ ASÕP-i teenustasu, mis sisaldab raamatupidamist, asendusõpetajatega töölepingute sõlmimist, koolitust, värbamist, valikut ja vahendustööd.

Asendusõpetaja tasu arvestuse aluseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär, mis on alates 01.01.2024 1820€/bruto. MTÜ ASÕP on arvestanud selle tunnitasuks ümber, tuginedes õppeasutuste andmetele, et keskmiselt on nädalas koolides 24 kontakttundi / lasteaedades 30 kontakttundi. Hetkel oleme leidnud antud kesktee, kuna koolide/lasteaedade lõikes õpetajate nädalane kontakttundide arv varieerub.

Asendusõpetaja taust

Meie asendusõpetajad on kõrgharidusega, pooltel neist on pedagoogiline haridus olemas või omandamisel, enamikel (80%) on olemas juhtimiskogemus ja/või (85%) töökogemus laste või noortega.

Asendusõpetaja tellimine

Selleks, et saaksime leida teie koolile/lasteaiale sobiliku asendusõpetaja ja parima lahenduse, palume sisestada tellimisvormi nõutud väljad. Informatsioon, mida asendusõpetaja leidmiseks vajame: asutuse nimi; õppeaine; periood ehk asenduse pikkus; tunniplaan; erinõuded (näiteks võiksite kirja panna, kui tegemist on väikeklassiga või kui laste hulgas on rohkem tähelepanu vajavaid lapsi või kui asendusõpetajal on vaja tegeleda vahetunni-lõunapausi korrapidamisega).

Oleme asendusõpetaja leidnud 9-l juhul 10-st. Oleme kiirkorras leidnud asendusõpetaja 10 minuti, 30 minuti ja poole päevaga, kuid soovitame võimalusel pikemalt ette teatada, et oleks rohkem aega parima asendusõpetaja leidmiseks ja asendusõpetajal piisavalt aega ette valmistumiseks.

Asendusõpetajate Programm koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga võimaldab koolidele ja lasteaedadele eestikeelsele õppele üle minemisel tellida tasuta asendusõpetajaid üle kogu Eesti. Toetusmeede rakendub, kui:
- eesti keelest erineva emakeelega õpilasi (k.a. ukraina lapsi) eesti keeles õpetav õpetaja haigestub (tasuta asendus kehtib kuni 2 nädalat);
- õpetaja osaleb eestikeelsele haridusele üleminekut toetavas täiendusõppes (metoodikakoolitused, eesti keele koolitus, meeskonnakoolitused, keelepraktikad jne).