Korduma kippuvad küsimused

Asendusõpetajaks kandideerimine

Asendusõpetaja on inimene, kes aitab läbi viia tunde perioodil, kui tegevõpetaja on mingil põhjuselt igapäevasest õppetööst eemal (nt haigestunud, koolitusel, õppepuhkusel vms).

Sul peab olema kõrgharidus ja üks kolmest: pedagoogiline haridus olemas või omandamisel; töökogemus noorte või lastega; üldisem protsesside juhtimise kogemus. Pedagoogiline haridus ei ole nõutav, aga on teretulnud. Kui Sul on kõrgharidus veel omandamisel, kirjuta see oma sooviavaldusse ja võtame koolide/lasteaedadega seda arvesse. Lisaks haridustasemele, juhtimiskogemusele ja töökogemusele noortega, on oluline Sinu tahe ja õppeaine edastamise oskus. Kasuks tuleb kiire kohanemisvõime, oskus seletada teemasid erinevate vaatenurkade alt ning siduda õpitav igapäevaeluga, et õpilane oskaks samastuda.

Vajalikud andmed

Sooviavalduses on näha täitmist vajavad väljad. Meie jaoks on oluline, et saaksime teada sinu haridustaseme, piirkondlikud eelistused, milliseid õppeained oleksid valmis asendama, sinu motivatsiooni ja ka eelneva kogemuse. Lisaks küsime ka sinu isikuandmeid.

Ei, CV esitamine ei ole kohustuslik. Meie jaoks olulise info saad kirja panna sooviavaldusse, milles on näha täitmiseks kohustuslikud väljad ja mõned väljad, mis on heaks lisainformatsiooniks.

Eraldi motivatsioonikirja koostada ei ole vaja, kuid oma motivatsioonist saad meile kirjutada sooviavalduses.

Sinu isikuandmeid on meil vaja selleks, et teha taustakontroll karistusregistris. Laste ja noortega töötamisel nõuab vastavat toimingut seadus – see on kõigi turvalisuse huvides. Kontonumbrit küsime, et saaksime Sulle asendusõpetajana tehtud töö eest palka maksta järgmise kuu 10. kuupäevaks.

Tööleping ja töötasu

Jah, lepingu sõlmimine enne asendama minemist on vajalik. Kui me ei lepi kokku teisiti (st õppeasutus teeb asendusõpetajaga otse töölepingu), siis sõlmime meie, MTÜ ASÕP, Sinuga tähtajatu käsunduslepingu, mille alusel saad kooli/lasteaeda abiks minna siis, kui Sulle sobib ning mille alusel tasume Sulle töötasu läbiviidud asendustundide eest.

Asendusõpetaja tasu arvestuse aluseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär, mis on alates 01.01.2023 1749€/bruto. MTÜ ASÕP on arvestanud selle tunnitasuks ümber, tuginedes õppeasutuste andmetele, et keskmiselt on nädalas koolides 24 kontakttundi / lasteaedades 30 kontakttundi. Hetkel oleme leidnud antud kesktee, kuna koolide/lasteaedade lõikes õpetajate nädalane kontakttundide arv varieerub.

Meie, MTÜ ASÕP, arvestame ühe kalendrikuu jooksul kõik Sinu tehtud asendustunnid kokku ja kanname järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks Sinu pangakontole summaarse töötasu, millelt on tasutud ka kõik riiklikud maksud. Bruto töötasust arvestatakse maha tulumaks, töötuskindlustusmakse ja riiklik pensionikindlustusmakse vastavalt sellele, kas ja millise pensionisambaga Sa liitunud oled. Kui Sa ei soovi, et Sinu tulumaksu arvestus toimub esimesest sendist, võid meile julgelt teada anda ning saame vastavalt Sinu soovidele arvesse võtta muu tulumaksu arvestamise piirmäära. KOOLIS: ühe 45-minutilise asendustunni eest töötasu 18.22 €/bruto. LASTEAIAS: ühe 60-minutilise asendustunni eest töötasu 14.57 €/bruto.

*Ida-Virumaal on asendusõpetaja tasu kõrgem: koolis 1,5 kordne tasu ehk 27,33€/bruto ja lasteaias 1,3 kordne tasu ehk 18,94€/bruto. Kõrgemat töötasu on võimalik saada, kui asendad eesti keeles õpetavat tegevõpetajat või eesti keelele ülemineku tõttu koolitusel viibivat õpetajat. Eelduseks on, et Sul on kõrgharidus ning eesti keel C1 tasemel (või oled omandanud kõrghariduse eesti keeles).

Jah, kehtib küll. Iga asendatud tunni eest tasume Sinu eest riikliku sotsiaalmaksu. Kindlustus tekib peale maksudeklaratsiooni esitamist (järgneva kalendrikuu 10. kuupäeval) ja peatub, kui järgmise deklaratsiooni esitamise tähtaja järgneval päeval ei ole uut sotsiaalmaksu nõuet esitatud. Lühidalt: kui käid asendustunde tegemas iga kuu, on Sinu ravikindlustus kehtiv igal käidud kuul. Kui näiteks septembrikuus asendad, siis tuleb paus ja asendad uuesti jaanuarikuus, on meilt Sinu jaoks tagatud haigekassa ravikindlustus ainult nende kahe töötatud kuu eest (vahepeal see katkeb). Seejuures on ravikindlustuse saamiseks oluline, et Sinu summaarne brutopalk ühes kuus oleks vähemalt 654 eurot, et tuleks kokku minimaalne sotsiaalmaksu kuumäär 215.82 eurot. See ei puuduta neid inimesi, kellel on riigi poolt tagatud ravikindlustus (alla 19-aastastel lastel, õpilastel, üliõpilastel, ajateenijatel, rasedatel, töötutel, lapsehoolduspuhkusel olijatel, ülalpeetavatel abikaasadel, pensionäridel, puudega inimeste hooldajatel, osalise või puuduva töövõimega inimestel, doktoranditoetuse saajatel, loometoetuse saajatel, usulise ühenduse registrisse kantud kloostri nunnadel ja munkadel ning haigekassaga vabatahtliku kindlustuslepingu sõlminutel).

Jah, saad küll. Palume meid kindlasti töötuna arvelolekust teavitada. Kui oled leidnud endale sobilikud asendustunnid, saanud meilt vastava kinnituse, sõlmime tähtajalise käsunduslepingu, millest pead teavitama oma konsultanti TÖÖTUKASSAS. Seejärel on TÖÖTUKASSA teadlik, mis perioodil Sa tööd teed. Ole palun tähelepanelik, sest tegemist on tähtajalise tööga, mis lõpeb tellitud asendustundide viimasel päeval. Maksu- ja Tolliametis registreerime meie, MTÜ ASÕP, Sinu töötamise vastavalt sõlmitud tähtajalisele käsunduslepingule. Soovitame aga kindlasti enne oma konsultandiga nõu pidada. Täpsem info TÖÖTUKASSA koduleheküljelt.

Jah, Ida-Virumaal, eesti keelest erineva emakeelega koolides ja lasteaedades on töötasu kõrgem, kui asendatakse eesti keeles õpetavat tegevõpetajat või eesti keelele ülemineku tõttu koolitusel viibivat õpetajat. Kõrgema töötasu eelduseks on, et asendusõpetajal on kõrgharidus ning eesti keel C1 tasemel (või oled omandanud kõrghariduse eesti keeles). Ida-Virumaal on asendusõpetaja tasu kõrgem: koolis 1,5 kordne tasu ehk 27,33€/bruto ja lasteaias 1,3 kordne tasu ehk 18,94€/bruto.

Asenduse võimalused

Alates 2021 sügis teeme koostööd koolide ja lasteaedadega üle Eesti, nii et oled oodatud liituma!

Jah, enamasti küll. Sooviavaldusse saad kirja panna need õppeained, milles oleksid valmis asendustunde läbi viima. Lisaks saad kirja panna kui tihti on Sul võimalik asendusõpetaja olla (mõned korrad nädalas, mõni kord kuus, 1 kord kuus jne). Kui asendustunnid selguvad, saad olemasoleva informatsiooni alusel otsustada, kas see periood, ajakava ja tundide maht on Sinule sobilikud. Ideaalis on loomulikult lastel ja õppeasutusel lihtsam, kui asenduse viib läbi üks inimene, ent vajadusel saame päevasid ja kellaaegasid ka teiste asendusõpetajatega kombineerida, et kogu vajalik asendusperiood saaks kaetud. Seega anna julgelt märku, kui Sulle sobib pakutav asendus ainult osaliselt.

Asendusperioodi pikkus on üldiselt ette teada. See võib olla 2 koolitundi, 1 päev kuni mitu nädalat. Erijuhtudel võib asendusperiood lüheneda või pikeneda, olenevalt põhjustest, miks aineõpetaja puudu on. Näiteks, kui tegevõpetaja puudub haigestumise tõttu, võib ta kiire paranemise korral tööle naasta varem. Mõnikord on haigus tõsisem ja haiguslehe jätkumise tõttu asendusperiood pikeneb. Kui asendusperioodi pikkus muutub, informeerib Sind sellest esimesel võimalusel õppeasutus või ASÕP. Kui asendusperiood pikeneb, ent Sulle see ei sobi, siis otsime omalt poolt uue lahenduse.

Saad ikka, kui vastavad tunniplaanid ei kattu ja Sul endal on piisavalt aega.

Tegevused enne asendust

ASÕP tutvub Sinu sooviavaldusega ja saadab seejärel Sulle kinnituskirja. Peale seda pääsed ligi meie infokanalitele, koolitusmaterjalidele ja näed asendustundide tellimusi, millele saad sobivuse korral öelda JAH. Kui oled oma JAH-soovist teada andnud ning saanud meilt kinnituse, viime Sind õppeasutusega otsekontakti, et saaksid täpsemalt teada asendustundide sisu ja muu olulise kooliga/lasteaiaga seotud informatsiooni. Meie soovime Sulle edukat lendu asendusõpetajana ja oleme nõu-jõuga abiks, kui Sul on mure või vajad oma küsimustele täpsustavaid vastuseid.

Kui oled juba kooliga/lasteaiaga otsekontaktis, saad õppeasutusest info, kuidas Sa materjalidele ligi pääsed. Enamikel juhtudel on kõik õpikud ja vajalikud töövihikud õpperuumis olemas ning saad neid kasutada. Kui Sa soovid ennast materjalidega kurssi viia enne asendustundide algust, saad kooliga/lasteaiaga kokku leppida, kuidas vajalikud materjalid kõige paremini kätte saada.

See sõltub olukorrast. Mitmed tegevõpetajad on ette valmistanud ülesanded ja ära märkinud teemad, mis on asendustundide ajal vaja läbida. Erakorralise asenduse puhul võib ette tulla olukord, kus saad teada teemad, kuid vastavad ülesanded tuleb endal luua loominguliselt (näiteks kui õpetaja on haigestunud ja tal ei ole olnud võimalust pikemalt ette planeerida). Viimases olukorras on suureks abiks kooli/lasteaia õppejuht, kes saab e-koolist vaadata juba läbitud teemad ning abiks olla ka läbimist vajavate teemade-ülesannete-materjalide ja lähenemiste suhtes.

Tegevused peale asendust

Kui Sinu asendustunnid läbi saavad, anna kooli/lastaeia õppejuhile või tegevõpetajale tagasiside, mis materjalid said tundide ajal läbitud, kuhu jäid pooleli ja kas laste seas oli puudujaid. Võid juhtida tähelepanu ka muudele teemadele. Pärast asendustundide läbiviimist küsime Sinu käest tagasisidet kogemuse kohta. Sama tagasiside küsime ka koolilt/lasteaialt. Jagame saadud tagasisidet nii Sinule kui ka koolile/lasteaiale, sest usume, et kõik osapooled soovivad teada kuidas läks, et vajadusel midagi tulevikus parandada või tunda rõõmu ja uhkust eduka asendusperioodi üle. Lisaks kontrollime üle asendatud tundide mahu nii Sinu kui ka õppeasutusega, et saaksid oma töö eest vastava tasu. Töötasu kanname Sulle üle asendustundidele järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Asendusest loobumine

Kui näiteks haigestud või tuleb midagi muud erakorralist ette ja Sul ei ole võimalik asendusõpetajaks minna enda valitud ja kinnitatud päevadel, anna meile kindlasti koheselt teada. Saame informeerida kooli/lasteaeda ja otsida kiiresti uue asendusõpetaja, et tunnid siiski toimuksid.

Jah, saad ikka. Meie muidugi kurvastame, ent oleme mõistvad. Igasugustest muudatustest palun informeeri meid e-maili teel (info@asendusopetaja.ee).

Asendusõpetaja tellimine

Selleks, et saaksime leida teie koolile/lasteaiale sobiliku asendusõpetaja ja parima lahenduse, palume sisestada tellimisvormi nõutud väljad. Informatsioon, mida asendusõpetaja leidmiseks vajame: asutuse nimi; õppeaine; periood ehk asenduse pikkus; tunniplaan; erinõuded (näiteks võiksite kirja panna, kui tegemist on väikeklassiga või kui laste hulgas on rohkem tähelepanu vajavaid lapsi või kui asendusõpetajal on vaja tegeleda vahetunni-lõunapausi korrapidamisega).

Oleme asendusõpetaja leidnud 9-l juhul 10-st. Oleme kiirkorras leidnud asendusõpetaja 10 minuti, 30 minuti ja poole päevaga, kuid soovitame võimalusel pikemalt ette teatada, et oleks rohkem aega parima asendusõpetaja leidmiseks ja asendusõpetajal piisavalt aega ette valmistumiseks.

Asendusõpetajate Programm koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga võimaldab koolidele ja lasteaedadele eestikeelsele õppele üle minemisel tellida tasuta asendusõpetajaid üle kogu Eesti. Toetusmeede rakendub, kui:
- eesti keelest erineva emakeelega õpilasi (k.a. ukraina lapsi) eesti keeles õpetav õpetaja haigestub (tasuta asendus kehtib kuni 2 nädalat);
- õpetaja osaleb eestikeelsele haridusele üleminekut toetavas täiendusõppes (metoodikakoolitused, eesti keele koolitus, meeskonnakoolitused, keelepraktikad jne).

Asendusõpetaja taust

Meie asendusõpetajad on kõrgharidusega, pooltel neist on pedagoogiline haridus olemas või omandamisel, enamikel (80%) on olemas juhtimiskogemus ja/või (85%) töökogemus laste või noortega.

Lepingu sõlmimine ja töötasu

Meie teenuse tellimiseks sõlmime koostöölepingu MTÜ ASÕP-i ja kooli/lasteaia vahel. Koostööleping ei kohusta tellima, ent loob võimaluse asendusõpetaja tellimiseks vastavalt vajadusele. Koostööleping märgib ära mõlema lepingu poole õigused, võimalused ja kohustused. Lepingu alusel saame esitada arve tellitud töötundide ja teenustasu eest, millega maksame asendusõpetajale palga ning tööjõumaksud. Seega ei pea te muretsema raamatupidamisliku lisakoormuse pärast. Ühtlasi annab koostööleping võimaluse palgata sobilik asendusõpetaja endale täieõiguslikuks koolipere liikmeks, muretsemata lisakulude pärast turundusele või tööjõu otsingutele. Lisaks sõlmime meie käsunduslepingu asendusõpetajaga, kes tuleb teie õppeasutusse asendustunde läbi viima.

KOOLIS: Ühe 45-minutilise asendatud tunni eest on tasu 30.48€. Sellest 24.38€ moodustab asendusõpetaja töötasu koos tööjõumaksudega ning 6.1€ on MTÜ ASÕP-i teenustasu, mis sisaldab raamatupidamist, asendusõpetajatega töölepingute sõlmimist, koolitust, värbamist, valikut ja vahendustööd. LASTEAIAS: Ühe 60-minutilise asendatud tunni eest on tasu 24.40€. Sellest 19.50€ moodustab asendusõpetaja töötasu koos tööjõumaksudega ning 4,90€ on MTÜ ASÕP-i teenustasu, mis sisaldab raamatupidamist, asendusõpetajatega töölepingute sõlmimist, koolitust, värbamist, valikut ja vahendustööd.

Asendusõpetaja tasu arvestuse aluseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär, mis on alates 01.01.2023 1749€/bruto. MTÜ ASÕP on arvestanud selle tunnitasuks ümber, tuginedes õppeasutuste andmetele, et keskmiselt on nädalas koolides 24 kontakttundi / lasteaedades 30 kontakttundi. Hetkel oleme leidnud antud kesktee, kuna koolide/lasteaedade lõikes õpetajate nädalane kontakttundide arv varieerub.

Asenduse periood

Nii kauaks, kui on vajadus. Tundide asendamine võib olla nii lühi- kui ka pikaajaline. Meie asendusõpetajad on asendanud tegevõpetajat ka 2-3 kuulise perioodi jooksul. Seejuures on nad koostanud ja hinnanud ka kontrolltöid. Lisaks on meie kaudu üle 40 inimese suundunud koolidesse osa- ja täiskoormusega õpetajateks. Selle üle on meil ainult hea meel. :)

ASÕP-i poole on võimalik pöörduda ka tegevõpetaja leidmiseks. Kui ASÕP leiab sobiva tegevõpetaja, siis sõlmib kool/lasteaed leitud õpetajaga töölepingu ja tasub ASÕP-ile ühekordse värbamistasu suuruses 400 eurot.

Juhul, kui kool/lasteaed sõlmib pärast asendustundide toimumist ASÕP-i poolt leitud asendusõpetajaga töölepingu tegevõpetajana tööle asumiseks, tasub kool/lasteaed ASÕP-ile värbamistasu suuruses 400 eurot. Värbamistasu maksmise kohustus rakendub üksnes juhul, kui tööleping sõlmitakse asendusõpetaja ja kooli/lasteaia vahel 365 päeva jooksul alates asendusõpetaja viimasest asenduse päevast antud koolis/lasteaias.

Asendusõpetaja valimine

Asendusõpetaja aitab välja valida MTÜ ASÕP vastavalt õppeainele, asukohale, perioodile ja erinõuetele (kui neid õppeasutusel on). Esimeses järjekorras võtame kontakti asendusõpetajatega, kes kooliga juba tuttavad on. Kui suuname õppetöö läbiviimiseks teie asutusse täiesti uue inimese, viime teid kindlasti eelnevalt kurssi asendusõpetaja taustaga, et oleksite informeeritud.

Me siiralt loodame, et selliseid juhtumeid ei teki. Ent juhul, kui asendusõpetajaga tekib õppetöö käigus probleem, palume informeerida meid koheselt. Püüame probleemi koos lahendada. Kui aga on vajalik asendusõpetaja väljavahetamine, võtame selle prioriteediks ja hakkame kiiresti uut sobivat asendusõpetajat otsima.

Kui olete meile esitanud tellimuse asendusõpetaja leidmiseks, lepime omavahel kokku kõige hilisema tähtaja, mis ajaks soovite teada saada, kas asendusõpetaja on leitud või mitte. Selle tähtaja seadmine on vajalik ka teile, et hädaolukorras jääks veel veidi mänguruumi erilahenduste jaoks.

Tellimuse muutmine

Ikka võib tulla ette olukordi, kui on vaja tellimus tühistada. Kui me pole veel asendusõpetajat leidnud või tellimuse tühistamine toimub vähemalt kolm päeva enne asendusperioodi algust, siis sellega lisakulu ei kaasne. Juhul, kui teavitate ASÕP-it loobumisest vähem kui 3 tööpäeva enne asendustundide algust, või kui puudub mõjuv põhjus, on õppeasutus kohustatud maksma ASÕP-ile 50% teenustasust. Juhul, kui teavitate ASÕP-it loobumisest asenduse toimumise päeval, on õppeasutus kohustatud maksma ASÕP-ile 100% teenustasust.

Jah, loomulikult. Siinkohal on oluline, et vastav informatsioon jõuaks meieni võimalikult kiiresti. Uue informatsiooni palume edastada koheselt ka asendusõpetajale, et ka tema teaks muudatustest ja saaks sobivuse korral oma aega vastavalt planeerida.

Kui meie ega asendusõpetaja ei ole teadlikud, et asendustundide maht on muutunud, siis jätame endale õiguse esitada teenusearve vastavalt esialgsele tellimusele. Samuti võib jääda mõni tund asendamata, kui selle kohta pole laekunud eelinfot.

Tegevused enne asendust

Kui oleme sobiliku asendusõpetaja välja valinud, viime teid omavahel kontakti ning palume teil asendusõpetajaga ühendust võtta. Nõnda saate otse suhelda ja kõiges edasises kokku leppida, ilma, et oluline informatsioon kaotsi läheks.

Kooli/lasteaeda tulev asendusõpetaja vajab üldjuhul informatsiooni mitme teema kohta: milline on tunniplaan/päevaplaan; millises ruumis toimub tundide andmine; millised on tegevõpetaja ootused asendamist vajavatele tundidele; kas ja milline informatsioon on juba ette valmistatud või mis vajab ette valmistamist; kas klassis on ka lapsi, kes vajavad rohkem tähelepanu või individuaalset lähenemist; aadress, parkimine ja üldine kodukord; kes on asutuse kontaktisik. Kui asendusõpetaja on valitud ja anname teile otsekontakti, juhime kindlasti ka tähelepanu informatsioonile, mida asendusõpetajaga jagada.

Tundide ettevalmistamise puhul oleneb kindlasti põhjusest, miks õpetaja viibib õppetööst eemal. Hea tava on, et tegevõpetaja on ette valmistanud ülesanded ja ära märkinud teemad, mis on asendustundide ajal vaja läbida, siis on kõige parem vastata ka tegevõpetaja ootustele. Erakorralise asenduse puhul (nt õpetaja ootamatu haigestumine) võib ette tulla olukord, kus seda infot on teil keeruline saada. Sel juhul palume, et vaatate e-koolist, mis teemad on viimati läbitud ning kust ja milliste teemadega tuleks edasi minna.

Tegevused peale asendust

Pärast tundide läbiviimist: jagab asendusõpetaja kontaktisiku või tegevõpetajaga, kuhu tundides jõuti, kas on teemasid, mida ei jõutud käsitleda, kas õpilaste seas oli puudujaid ning muud üldist informatsiooni; kontrollime koos üle tellimuse mahu (tundide arvu), et kõikidel oleks sama informatsioon; küsime tagasiside nii koolilt/lasteaialt kui ka asendusõpetajalt, et saaksime kõikidele osapooltele seda edastada; iga kuu 5. kuupäevaks koostame ja saadame koondarve teie õppeasutuses eelmisel kuul toimunud asendustundide kohta.

Jah, tagasiside andmine asenduse jooksul ning peale asendustundide toimumist on väga oodatud. Selle alusel saame hinnata meie teenuse kvaliteeti ja asendusõpetajate kvalifikatsiooni. Tagasiside küsimiseks saadame teile elektroonilise ankeedi, mille täitmine võtab aega 2-5 minutit. Meie küsime tagasisidet ka asendusõpetajatelt nende kogemuse kohta. Kokkuvõtliku tagasiside jagame tavapäraselt 2 korda aastas. Kui soovite tagasisidet tihedamalt, andke meile palun teada.