Heateo Haridusfond ja Asendusõpetajate programm toetas 2022/2023 õppeaastal 1197 Ukrainast pärit õpilast eesti keele õppes

Kadri Männisalu 07 aug. 2023

Olukorras, kus Ukrainast Eestisse jõudnud lapsed ei oska piisavalt eesti keelt, et osaleda üldhariduskoolide tavaõppes, vajavad nad tuge uue keele õppimisel. Keelekümblus on keeleõppeks tõhus ja tõendatud meetod, kuid puudus on seda valdavatest õpetajatest. Heateo Haridusfond eraldas MTÜ-le ASÕP 31 512 eurot, mille toel läbis 34 asendusõpetajat Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi loodud täiendõppeprogrammi “Õppimine ja õpetamine mitmekeelses ja –kultuurilises klassiruumis”.

Mais tehtud tagasiside küsitlusest lähtuvalt on kogu projekti jooksul tugi jõudnud 30-sse kooli ja abi on saanud 1197 Ukrainast pärit õpilast. Tuge pakkunud asendusõpetajad hindavad oma oskust muukeelseid lapsi õpetada väga heaks. Neli asendusõpetajat suundus projekti käigus Ukraina lastele tegevõpetajaks. Asendusõpetaja Silvi: “Kahel tunnil nädalas töötasin keelekümbluse asendusõpetajana Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja õpetasin kümnele Ukraina sõjapõgeniku lapsele eesti keelt läbi aktiivõppe meetodite. Näen, et tänu projektile võidavad kõik – õpetajad, õpilased, kool ja tegelikult kogu ühiskond.”

Heateo Haridusfond eraldas kokku 100 000 eurot neljale algatusele, mis aitavad Ukrainast Eestisse põgenenud koolilastel siin oma haridusteed jätkata ja Eesti hariduseluga kohaneda. Toetust said Mondo Ukraina Akadeemia, Asendusõpetajate koolitusprojekt, ALPA Kids keeleõppemängud, lisaks soetati õppetööks vajalikke sülearvuteid.